06.05.2014-Посета на манастирот „Свети Ѓорге“ по повод Ѓурѓовден