24.05.2014-Молебен на гробот на Свети Кирил во Рим