16.06.2014-Промоција на книгата „Камбана – Пупиновата дипломатија"