24.06.2014-Одбележување на Националниот ден на Р. Словенија