24.06.2014-Настап на македонскиот и на турскиот воен оркестар