10.07.2014-Посета на Центарот за обука на вода во Охрид