14.07.2014-Учество на „Самит 100" во Цавтат, Хрватска