23.07.2014-Средба со д-р Зоран Јолевски и д-р Васко Наумовски