24.07.2014-Признанија и одликувања, македонска дијаспора