02.08.2014- август - Одбележување на државниот празник Илинден