05.08.2014-Доделување на Наградата на слободата за 2014 година