24.08.2014-Средба со учесниците на Школата за млади лидери