29.08.2014-Средба со претставници на македонските здруженија