02.09.2014-Средба со македонскиот алпинист Здравко Дејановиќ