27.09.2014-Обраќање на 69-то Генерално Собрание на Обединети Нации