16.10.2014-Работна посета на Швајцарската Конфедерација