25.10.2014-Музејска поставка за Македонците-бегалци