04.11.2014 Изложба на дела од академик Глигор Чемерски