10.11.2014 Доделување на стипендиите „Борис Трајковски“