14.11.2014 Церемонија на свечено менување на државното знаме