21.11.2014 - Средба со граѓани во Народната канцеларија во Скопје