24.11.2014 - Средба со г. Џемил Чичек, Претседател на Големото Национално Собрание на Р. Турција