28.11.2014 - Свечена обврска - Мировен корпус од САД во Република Македонија