05.12.2014 Орден за заслуги за Македонија“ за НУБ „Св. Климент Охридски“