12.12 2014 Церемонија на свечено менување на државното знаме