15.12. 2014 Промоција на „Стратегија за претприемачко учење на Р.Македонија“