17.12.2014 Одбележување на Националниот празник на Државата Катар