19.12.2014 Повелба на Република Македонија за „Еврејската Заедница во РМ“