24.12.2014 Божиќна литургија во Католичката црква во Скопје