03.02.2015-Посета на поплавените подрачја во Пелагониско