13.02.2015-Одбележување на Кинеска Нова Година во Скопје