02.03.2015-Сегмент на високо ниво на Советот за човекови права на ОН