17.03.2015-Седумдесет години, Црвен крст на Република Македонија