03.04.2015 - Посета на ученици во Народната канцеларија во Скопје