11.05.2015-Средба со амбасадорите на САД, ЕУ, ОБСЕ, Р. Турција и претставникот на НАТО