12.05.2015-Средба со министерот за одбрана на Р. Латвија г. Рејмондс Вејонис