15.05.2015-Посета на ученици во Народната канцеларија во Скопје