01.06.2015-„Самит 100 - Бизнис лидери во Југоисточна Европа“