05.06.2015-Доделување на признанието „Инженерски прстен 2015„