08.06.2015-Самит на Претседатели на процесот Брдо – Бриони