11.06.2015-Свечена академија„20 години Воена академија„