12.07.2015-Средба со организаторите и уметниците од „Охридско лето“