17.07.2015-Посета на џамијата „Јени Џамиси“ во Радовиш