21.07.2015-На израелската театарска претстава „Нашиот клас“, Скопско лето