16.08.2015-Средби со предавачи на Школата за млади лидери