03.09.2015-Средба со македонскиот спортист Андреј Стојановски