07.09.2015-Свечен прием по повод Денот на независноста на РМ