23.09.2015-Средба со МНР на Босна и Херцеговина г. Игор Црнадак