28.09.2015-Прослава по повод Меѓународниот ден на Бошњаците