05.10.2015-Средба со членовите на владиниот тим за странски инвестиции